Με την αγορά των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας, η Meetabstore και οι πελάτες μέσα από τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας, γίνονται μέλη μιας σύμβασης μέσα από την οποία η Meetabstore προσφέρει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιλέγονται από τους πελάτες κατά τη στιγμή της αγοράς. Η σύμβαση γίνεται μόνο μία φορά εφόσον έχουν γίνει αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ποσό πληρωμής, που οι πελάτες έχουν αποδειχθεί κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, η συνολική τιμή περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. και την ανάλυση όλων των επιμέρων στοιχείων που φαίνονται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της παραγγελίας. Για τα εμπορεύματα που πρόκειται να αποσταλούν στο εξωτερικό, ο καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν πρόσθετων δαπανών, λόγω φόρων ή τελών που δια νόμου ισχύουν στη χώρα του τελικού προορισμού των αγαθών.

Η Meetabstore, θα παραδώσει το δέμα στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει ορίσει κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της παραγγελίας από 2 έως 8 εργάσιμες ημέρες από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται σε προϊόντα που είναι σε απόθεμα στην αποθήκη κατά τη στιγμή της παραγγελίας, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν είναι διαθέσιμα, οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας. Η Meetabstore δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις σχετικά με την παράδοση των εμπορευμάτων, που μπορεί να παρουσιαστούν από κάποιο τυχαίο γεγονός ανωτέρας βίας.

Με την αποδοχή αυτής της σύμβασης οι πελάτες δηλώνουν ότι έχουν δει και αποδεχτεί, στο σύνολό τους, την προσφορά για τα συγκεκριμένα προϊόντα καθώς και τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις. Οι πελάτες θα είναι υπεύθυνοι για την εκτύπωση και τη διατήρηση αυτής της σύμβασης. Οι πελάτες θα πρέπει να δηλώνουν ότι έχουν εισάγει μόνο αληθινές πληροφορίες στη φόρμα παραγγελίας. Η Meetabstore διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταδιώξει οποιαδήποτε παραβίαση ή κατάχρηση.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο. Διαμάχες που προκύπτουν, όσον αφορά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ιταλικών δικαστηρίων.

Πρόσθετες δαπάνες

Οι τιμές που αναγράφονται είναι καθαρές και συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.. Κανένα άλλο κόστος δεν είναι προβλεπόμενο, εκτός αν δηλώνεται στη φόρμα παραγγελίας.

 

Πληρωμές

Οι τρόποι πληρωμής που είναι αποδεκτές είναι οι εξής:

1. PayPal

2. Πιστωτική Κάρτα / Χρεωστική κάρτα:

Οι κάρτες που είναι αποδεκτές είναι οι εξής : VISA, Mastercard, American Express, Discover, Postepay e Carta Aura.

3. Αντικαταβολή:

Πληρωμή κατά την παράδοση με στάνταρ κόστος 4 ευρώ.

Η Meetabstore δεν συλλέγει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κατά την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής.

Χρέωση

Οι λεπτομέρειες χρέωσης αναγράφονται πάντα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που οι πελάτες έχουν καταχωρήσει το Α.Φ.Μ., μπορούν να ζητήσουν την τιμολόγηση των προϊόντων που έχουν παραγγείλει, συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία στη φόρμα παραγγελίας. Το τιμολόγιο θα είναι διαθέσιμο αμέσως μετά την παραγγελία, στο τμήμα προφίλ των πελατών της ιστοσελίδας www.meetabstore.ch, μετά από πρόσβαση στον προσωπικό προφίλ χρησιμοποιώντας τη σελίδα σύνδεσης του ιστότοπου.

 

Ακυρώσεις και Επιστροφές

Ακύρωση μιας παραγγελίας

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας. Εάν η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί, τότε θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού. Εναλλακτικά, οι επιστροφές θα γίνονται όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επιστροφή χρημάτων μιας παραγγελίας

Εάν τα προϊόντα που αγοράσατε δεν αντιστοιχούν σε αυτά που απαιτήθηκαν ή εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο οι πελάτες δε χρειάζονται πλέον τα προϊόντα που αγοράσαν, έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παραγγελία το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της. Εάν η ακύρωση γίνει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, οι πελάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν για την αγορά των προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη

2. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων θα επιβαρύνoυν τους πελάτες.

3. Καμία αξίωση για επιστροφές δε θα λαμβάνεται υπ' όψιν μετά από δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων

Οι πελάτες θα πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να ακυρώσουν την παραγγελία καθώς και το αίτημά τους για επιστροφή χρημάτων τηλεφωνικώς στο 00 800 128 266 ή στο +41 435080021 ή μέσω e-mail στο info@meetabstore.ch.

Η Meetabstore θα επιστρέψει στους πελάτες το ποσό που έχουν καταβάλει, το αργότερο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή των προϊόντων, σύμφωνα με τις μεθόδους που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες.

Τα εμπορεύματα που πρέπει να επιστραφούν θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώνοντάς μας για την πρόθεση της ακύρωσης. Το προϊόν θα πρέπει να συσκευαστεί προσεκτικά για να αποφευχθεί η πιθανότητα ζημιάς. Όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν και που δεν επιθυμούνται πλέον, θα πρέπει να επιστρέφονται στον αποστολέα-προμηθευτή στην ίδια κατάσταση στην οποία έχουν πωληθεί. Μόλις τα εμπορεύματα παραληφθούν, η Meetabstore θα μεριμνήσει για την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, μέσα σε τριάντα ημέρες και υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες.