Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ

My Relief

128257/14-12-2018

My Relax

128256/14-12-2018

My Gastro Capsule

125465/07-12-2018

My Immuno Tablets

125464/07-12-2018

My Calmag

123764/04-12-2018

My Energy

123763/04-12-2018

My Immuno Powder

115921/13-11-2018

My Probiotics

115919/13-11-2018

My Turmeric

121701/28-11-2018

My Gastro

121703/28-11-2018

My Q10

121704/28-11-2018

My Health

115924/13-11-2018

My Shape

6640/22-1-2019

My CalMag Tabs

6642/22-1-2019

My Antioxidant

6643/22-1-2019

My Gut Life

6645/22-1-2019

My Omega Krill

7414/23-1-2019

My AntiStress

7415/23-1-2019

My Minerals (sachets)

63083/16-05-2019

My Total Health

29398/18-03-2019

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ MEETAB.

πιστοποιητικό

My Relief

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Relax

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Gastro Capsule

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Immuno Tablets

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Calmag

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Energy

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Immuno Powder

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Probiotics

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Turmeric

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Gastro

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Q10

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Health

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Shape

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My CalMag Tabs

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Antioxidant

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Gut Life

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Omega Krill

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My AntiStress

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Minerals (sachets)

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

My Total Health

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει:

 1. γραπτές διαδικασίες και οδηγίες χειρισμού
 2. μεθόδους εσωτερικού ελέγχου
 3. διαχείριση της μη συμμόρφωσης
 4. μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεις
 5. μεθόδους πιστοποίησης των προμηθευτών
 6. μεθόδους ορθής υγιεινής πρακτικής
 7. μεθόδους ελέγχου και αποδοχής ή απόρριψης των υλικών
 8. διαδικασίες εγγραφής σε κατάλληλα έντυπα.

Ο Έλεγχος Ποιότητας στην εταιρεία συντονίζεται από έναν πτυχιούχο της βιολογίας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος και στο σχετικό σύλλογο.

Κάθε χρόνο συντάσσεται ένα πρόγραμα χημικών, φυσικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για την πραγματοποίηση περιβαλλοντολογικών ελέγχων στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν. Αυτές οι αναλύσεις γίνονται από ένα εξωτερικό εργαστήριο, για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας.

Τέλος, όσον αφορά τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), γίνεται αναφορά στους Κανονισμούς ΕΚ Ν.Ν. 1829 και 1830 της 22/9/2003.

Τα προϊόντα παρασκευάζονται σε εργοστάσια που ακολουθούν υπουργικές αποφάσεις με άδεια καταλληλότητας της παραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής συμμορφώνονται με τις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ της ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (GMP) σύμφωνα με τα πρότυπα του "Code of Federal Regulations, τίτλος 21, τόμος 2, μέρος 111, της 1ης Απριλίου, 2015".

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε όλα τα προϊόντα της κάθε παρτίδας παραγωγής γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

 • Απουσία γλουτένης
 • Έλλειψη επιμόλυνσης
 • Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων